in

Cấu trúc viết lại câu sao cho nghĩa không đổi lớp 7 & bài tập

Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi là bài tập tiếng Anh thường xuyên xuất hiện trong các kỳ thi. Nhằm giúp các em củng cố kiến thức và nắm vững cách làm để đạt điểm cao, bài viết dưới đây sẽ tổng hợp cấu trúc và các bài tập thực hành viết lại câu sao cho nghĩa không đổi lớp 7 chi tiết nhất. 

Vì sao nắm vững cấu trúc viết lại câu sao cho nghĩa không đổi lớp 7?

Việc nắm vững cấu trúc không chỉ giúp các em có thể hoàn thành tốt các bài tập, bài kiểm tra để đạt được kết quả cao trong kỳ thi mà còn mang lại nhiều lợi ích như:

 • Tránh tình trạng lặp câu, giúp văn bản trở nên mượt mà hơn. 
 • Linh hoạt trong việc sử dụng cấu trúc giúp câu văn không bị khô khan, nhàm chán. 
 • Có thể dễ dàng chuyển đổi từ câu chủ động sang bị động. 
 • Chuyển từ câu nói trực tiếp sang câu nói gián tiếp dễ dàng hơn. 
 • Sử dụng được cả trong trường hợp đảo ngữ trong tiếng Anh. 

Vì sao cần nắm vững kiến thức viết lại câu sao cho nghĩa không đổi

Nắm vững kiến thức viết lại câu sao cho nghĩa không đổi giúp các em làm bài tập tốt hơn

Cấu trúc viết lại câu sao cho nghĩa không đổi lớp 7

Dưới đây là tổng hợp các cấu trúc viết lại câu sao cho nghĩa không đổi trong tiếng Anh lớp 7 mà bạn có thể áp dụng:

 • It + be + adj + (+ for sb) + to do sth
 • Not only …. but also ..: Không những … mà còn
 • Remember = Don’t forget
 • Prefer sth to sth
 • Prefer doing sth to doing sth = prefer to do sth rather than do sth
 • Would rather + V1 + than + V1
 • Would rather + O + V (quá khứ đơn): muốn ai làm gì
 • Spend + time/ things + doing sth = It + take (+sb) + time/ things + to do sth
 • So + adj/ adv + that + clause
 • Such + noun phrase + that + clause
 • Too + adj (+for sb) + to do sth
 • Cấu trúc ngang bằng
 • S1 + be/ do (not) + as (so) + adj/ adv + as S2
 • Cấu trúc so sánh hơn:
 • Với tính từ ngắn: S1 + be/ do + adi/ adv_er + than S2
 • Với tính từ dài: S1 + be/ do + more + adj/ adv + than S2
 • Cấu trúc so sánh hơn nhất:
 • Với tính từ ngắn: S1 + be/ do + adi/ adv_est
 • Với tính từ dài: S1 + be/ do + the most + adj/ adv
 • What a/ an + adi + N = How + adj + N + be
 • Can/ could + do sth = Be able to + do sth
 • Should = had better
 • What the matter with sb = What happen with sb
 • Find + sth + adj
 • What a/ an + adi + N = How + adj + N + be
 • This is the first time + S + have + PII = S+be + not used to + Ving/N
 • Succeed in doing sth = manage to do sth
 • Unless + S + V (simple present), S + will/can/shall + V
 • Ghi nhớ các cấu trúc thành lập cụm danh từ bằng adj + N
 • Ghi nhớ các câu hỏi lượng: Chiều cao, cân nặng, độ dài, chiều sâu

Các cấu trúc thường gặp khi viết lại câu sao cho nghĩa không đổi lớp 7

Một số cấu trúc thường gặp

Tổng hợp bài tập viết lại câu sao cho nghĩa không đổi lớp 7 kèm đáp án

Để ghi nhớ kiến thức lý thuyết tốt hơn bạn có thể áp dụng thực hành trong các bài tập dưới đây!

Bài 1. Rewrite the following sentences as directed (Viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi)

1, What a beautiful Christmas tree!

How ………………………………………………………………………………….

2, My sister couldn’t swim last year.

My sister wasn’t ……………………………………………………………………..

3, How much did you weigh two years ago?

How heavy …………………………………………………………………………..

4, The road is 10 miles long.

The length …………………………………………………………………………..

5, His height is 5 feet.

He is ………………………………………………………………………………..

6, The dictionary is 5 inches thick.

The dictionary ………………………………………………………………………

7, How broad is the window?

What ………………………………………………………………………………..

8, It is not easy to learn English well.

Learning …………………………………………………………………………….

9, What is the matter with you?

What ………………………………………………………………………………..

10, How high is the Big Ben Clock Tower?

What …………………………………………………………………………………

11, What is your son’s weight?

How ………………………………………………………………………………….

12, What is the price of this face mask?

How much ……………………………………………………………………………

13, How long is the Mekong river?

What …………………………………………………………………………………

14, How wide is the West Lake?

What …………………………………………………………………………………

15, What is the age of your son?

How………………………………………………………………………

16, Where do you live?

What …………………………………………………………………………………

17, What is the depth of the Pacific Ocean?

How ………………………………………………………………………….

18, Would you like me to cook dinner tonight?

I will …………………………………………………………………………………

19, Remember to wake me up at 6.30 tomorrow morning.

Don’t forget …………………………………………………………………………

20, How thick is that novel?

What ………………………………………………………………………………..

Đáp án

 1. How beautiful the Chrismas tree is!
 2. My sister wasn’t able to swim last year
 3. How heavy were you two years ago ?
 4. The length of the road is 10 miles
 5. He is 5 feet high
 6. The dictionary is 5 inches thick.
 7. What is the width of the window ?
 8. Learning English well is difficult
 9. What is wrong with you ?
 10. What is the hight of the Big Ben Clock Tower ?
 11. How heavy is your son ?
 12. How much does this face mask cost?
 13. What is the length of the Me Kong river ?
 14. What is the width of the West lake ?
 15. How old is your son?
 16. What’s your address?
 17. How deep is the Pacific Ocean?
 18. I will cook dinner tonight.
 19. Don’t forget get up at 6.30 tomorrow morning.
 20. What thickness is that novel?

Bài tập viết lại câu sao cho nghĩa không đổi lớp 7

Bài tập vận dụng viết lại câu sao cho nghĩa không đổi

Bài 2. Rewrite the following sentences, using capital words

 1. I find collecting glass bottles interesting. HOBBY

__________________________________________________________________

 1. Van’s brother usually goes to work by motorbike. RIDES

_________________________________________________________________

 1. What hobby do you like best, Elina? FAVOURITE

__________________________________________________________________

 1. Linh finds playing board games boring. Like

__________________________________________________________________

 1. My sister enjoys arranging flowers. FINDS

__________________________________________________________________

Đáp án

 1. My hobby is collecting glass bottles.
 2. Van’t brother usually rides his motorbike to work.
 3. What is your favourite hobby, Elina?
 4. Ling doesn’t like playing board games.
 5. My sister finds arranging flowers interesting.

Bài 3: Complete the second sentence so that it has similar meaning to the first sentence.

 1. This is the first time I’ve never painted a mural over graffiti.

I have never________________________________________________

 1. Mr. Binh started recycling rubbish two years ago.

Mr. Binh has__________________________________________________

 1. David failed the exam because of his laziness.

Because David _______________________________________________

 1. They haven’t cleaned up the street for five months.

It’s_____________________________________________________

 1. We have donated books and clothes for ten years.

We began ______________________________________________________

Đáp án

 1. I have never painted a mural over graffiti before.
 2. Mr.Binh has recycled/ has been recycling rubbish for two years.
 3. Because David was lazy, he failed the exam.
 4. It’s been five months since they last cleaned up the street.
 5. We began donating/ to donate books and clothes ten years ago.

Bài 4: Combine the sentences. Use the words in brackets

 1. Classical music is interesting. Folk music is interesting. (as…as)

__________________________________________________________________

 1. This picture is 800, 000 VND. That picture is 600, 000 VND. (price… different)

__________________________________________________________________

 1. Mr. Brown speaks English. Mrs. Kent speaks English. (same language)

__________________________________________________________________

 1. John didn’t go to the concert show last night. Nam didn’t go to the concert show last night. (either)

__________________________________________________________________

 1. Mr. Phong teaches history of arts. Mrs. Ha teaches history of music. (same subject)

__________________________________________________________________

 1. I like pop music. My brother likes pop music (too)

__________________________________________________________________

 1. This painting is green. That painting is green. (colour… different)

__________________________________________________________________

 1. The new sculpture is 4 meters high. The old sculpture is 4.2 meters high. (as… as)

__________________________________________________________________

 1. Van Gogh is Dutch. Picasso is Spanish. (nationality… different)

__________________________________________________________________

 1. Hoa sings beautifully. Hoa’s sister sings more beautifully than her. (as… as)

__________________________________________________________________

Đáp án

 1. Classical music is as interesting as folk music.
 2. The price of this picture is different from (the price of) that picture.
 3. Mr. Brown speaks the same language as Mrs. Kent (does).
 4. John didn’t go to the concert show last night and Nam didn’t either.
 5. Mr. Phong does not teach the same subject as Mrs. Ha (does).
 6. I like pop music and my brother does too.
 7. The colour of this painting is not different from (the colour of) that painting.
 8. The new sculpture is not as high as the old culpture.
 9. Van Gogh’t nationality is different from Picasso’s (nationality).
 10. Hoa does not sing as beautifully as her sister (does).

Ngoài ra, bạn có thể tải một số bài tập viết lại câu sao cho nghĩa không đổi lớp 7 khác: Tại đây

Trên đây là tổng hợp cấu trúc và bài tập thực hành viết lại câu sao cho nghĩa không đổi lớp 7. Hy vọng thông qua bài viết sẽ giúp các em ôn luyện thật tốt để nắm vững kiến thức và đạt được kết quả cao trong kỳ thi sắp tới!

Written by Sơn IT

Mình là Sơn mình có 4-5 năm kinh nghiệm làm IT, mình lập ra trang website này để chia sẻ và cung cấp cho các bạn các gói phần mềm IT cũng như các kiến thức về phần mềm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Cách xóa chữ Activate

12 Cách xóa chữ Activate Windows vĩnh viễn nhanh, đơn giản

Công thức tính chu vi hình chữ nhật

Công thức tính chu vi hình chữ nhật & bài tập thực hành